50 jaar “De Zwaluwen” 1954-2004

Begin jaren 50 deed een aantal mensen van de buurtvereniging Steendijk voor het eerst mee aan de Avondvierdaagse. Dit beviel zo goed dat er op de 2e avond al een leider was, dhr. Schipper. Hij spoorde iedereen aan om na de Avondvierdaagse door te gaan met wandelen.

Het seizoen 1954/1955 wordt gebruikt om tot een echte vereniging te komen. De contributie bedroeg toen 25 cent per week. Deze werd aan huis opgehaald. Omdat de contributie niet toereikend was ging men oud papier ophalen. Op 1 juni 1955 krijgt de vereniging de naam “De Zwaluwen”. Nu zult u zeggen; in 1955, dan bestaan de vereniging nog geen 50 jaar. De naam Zwaluwen bestaat inderdaad nog geen 50 jaar maar de vereniging wel.

In mei 1955 wordt de eerste wandeltocht buiten Assen gelopen en wel in Oosterwolde. Men ging er met de kolenwagen heen, dat betekende eerst boenen en schrobben en appelkratjes bij de groenteboer halen voor voldoende zitplaatsen. Ook toen had men al te maken met het feit dat pijlen weggehaald werden, zo werd er 30 kilometer gelopen in plaats van 25.

De leden van de Zwaluwen konden ook feest vieren, dat bleek al in 1957 toen de eerste feestavond werd gehouden. Een grote groep van eigen leden zette een revue op de planken. Zelfs het bondbestuur kwam deze feestavonden bezoeken.

In de loop de tijd ontwikkelt het bestuur van wandelverenging “De Zwaluwen” zich tot organisator van diverse tochten. In 1964 organiseert de vereniging voor het eerste de Avondvierdaagse in Assen. Het aantal deelnemers bedroeg 712. Bij de intocht loopt dan 1 muziekkorps mee. In datzelfde jaar wordt de 1e Tunneltocht georganiseerd met ruim 800 deelnemers.

In 1969 vraagt de TT-commissie of “De Zwaluwen” de T.T. wandelmars kan overnemen, de organisatie vindt zichzelf hier te oud voor. Er wordt een speciale T.T. commissie gekozen en voor het eerst wordt de TT-mars gehouden onder auspiciën van de Noord Nederlandse Wandelsportbond. Zij hebben de TT-mars altijd gezien als een wilde tocht, de leden van de NNWB konden nooit meelopen. In dit jaar kon het voor het eerst wel en er waren ruim 3.000 wandelaars.

In 1969 wordt voor het eerst de Bos- en Heidetocht in Hooghalen georganiseerd. De tocht bestaat nog steeds maar wordt nu vanuit Amen gelopen.

In 1977 loopt de belangstelling voor de Tunneltocht terug, er zijn dit keer “maar” 500 deelnemers. Ook met de TT- Mars gaat het goed mis, er zijn ruim 2100 voorinschrijvingen maar er gaan maar 885 deelnemers van start. Veel wandelaars laten verstek gaan, zij durven niet naar Assen te komen vanwege de gijzelingsacties van de Zuid Molukkers.

In 1979 besluit het bestuur te stoppen met het organiseren van de Tunneltocht daar het aantal deelnemers te laag is.

In 1981 wordt de Avondvierdaagse getroffen door noodweer. Veel buitendienstmedewerkers die ons al jaren helpen kunnen zich dit nog goed herinneren en hopen dit nooit meer mee te maken. Op het moment dat een aantal deelnemers net op pad is breekt het onweer los. Binnen enkele minuten staan de straten blank en vliegen de deksels van de putten. Het bestuur besluit de wandelaars van straat te halen. Velen hebben inmiddels onderdak gevonden in huizen.

In 1984 wordt tijdens de 40e Avondvierdaagse en defilé afgenomen. De vereniging telt op dat moment 50 leden waarvan er 32 actief wandelen. In dit jaar wordt de Zwaluwen 1 kampioen 15 kilometer senioren onder leiding van Jan Vredeveld.

In 1986 reist een groep van 10 personen naar Apeldoorn om daar deel te nemen aan de Vierdaagse. In hetzelfde jaar neemtKoos Fekkes ook wel ome Koos genoemd afscheid van het bestuur en wordt benoemd tot lid van verdienste. Als hij naar huis wil heeft hij een probleem, zijn fiets is gestolen.

In 1988 wordt de startlocatie van de Avondvierdaagse verplaats van het Marktterrein naar de kantine van Asko. De eerste keer was het wat rommelig en er waren grote verkeersopstoppingen.

In 1990 wordt de 1e Nieuwjaarstocht (later onderdeel van het Winterkwartet) gehouden in Grolloo, inmiddels is deze verplaatst naar Schoonloo.

In 1993 wordt besloten om van de Bos- en Heidetocht in Amen een tweedaagse te maken.

In 1994 wordt het 40-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Ook werd dit jaar de 50e Avondvierdaagse gehouden.

In 1995 wordt voor het eerst een Winterkwartet georganiseerd met twee andere verenigingen nl. SV Tynaarloo en WVO Appelscha.

In 1998 wordt het Winterkwartet omgezet in een Wintertrio, hiermee beëindigd de samenwerking met WVO Appelscha.

In het jaar 2000 heeft de Avondvierdaagse weer een nieuwe startlocatie gekregen nl. het Wielerhome (achter de Smelt). Ook dit zorgde weer voor grote verkeersproblemen.

In 2001 werden we getroffen door de MKZ-crisis en veel tochten in het land werden afgezegd of uitgesteld. De 32e Bos- en Heidetocht werd door de MKZ-crisis afgelast.

Ook in hetzelfde jaar werd de wet- en regelgeving aangescherpt en was men verplicht om een cursus voor verkeersregelaar te volgen. De cursus werd gegeven door Piet van der Ploeg van Politie Assen Noord.

Op maandagmorgen 19 mei 2003 bereikte het ons het droevige bericht dat onze voorzitter Jan Vredeveld was overleden. Het bestuur kwam bijeen want ‘s avonds ging de Avondvierdaagse van start en zoals Jan het altijd zei; “Het grootste kinderfeest van Assen”. De Avondvierdaagse is doorgegaan, Jan zou niet anders gewild hebben. Hij was een van de medeoprichters van De Zwaluwen. In 1958 neemt hij namens het jeugdbestuur zitting in het grote bestuur en wordt hij 2e voorzitter. Ergens in 1959/1960 wordt hij voorzitter. Onder zijn leiding heeft De Zwaluwen veel prijzen in de wacht gesleept o.a. in 1978 is hij met De Zwaluwen 1 kampioen geworden in de categorie 15 km senioren klasse B. In 1984 en 1985 wordt hij opnieuw kampioen met de 15 kilometergroep. Jan was trots op “zijn” vereniging en hij keek er dan ook naar uit om het 50-jarig jubileum van de vereniging te vieren. Helaas mocht hij dit niet meer mee maken. De Zwaluwen en de wandelsport hebben veel te danken aan Jan Vredeveld.

2004

De 60e Avondvierdaagse is inmiddels geweest met een defilé en medewerking van 10 muziekkorpsen. Steeds meer wandelaars gaan individueel wandelen. De Zwaluwen gaan meedoen aan de Pilot Vitalisering van de Wandelsport om ook in de toekomst goede wandeltochten te kunnen blijven organiseren.

Albert Ruben heeft in februari van dit jaar afscheid genomen van het bestuur en is benoemd tot lid van verdienste. Hij is 33 jaar penningmeester geweest van de vereniging. Het bestuur heeft hem gevraagd om ondersteuning te bieden tot aan het jubileum. Dit heeft hij vervolgens met veel plezier gedaan.